Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden: ICTWebSolution, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheids-voorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de ICTWebSolution dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich dienen te richten tot ICTWebSolution, p/a Industriestraat 61, 5953LV, Reuver of via info@ictwebsolution.nl. Het verkregen van persoonsgegevens via de website van ICTWebSolution d.m.v. Aanvraag- of contact formulieren zullen nooit aan derden worden doorgegeven, hierbij worden ook partners van ICTWebSolution of verwante organisaties uitgesloten. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ICTWebSolution, p/a Industriestraat 61, 5953LV, Reuver of via info@ictwebsolution.nl, gratis de schriftelijke mededeling opvragen van uw opgeslagen persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of verouderd zijn.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ICTWebSolution of rechthoudende derden en partners.